Zuiderzeeballade - Sylvain Poons

De Zuiderzeeballade

Opa, kijk ik vond op zolder
'n Foto van een ouwe boot
Is dat nog van voor de polder
Van die oude vissersvloot

Jochie, dat is een gelukkie
Ik was dat prentje jaren kwijt
'k Heb nu weer een heel klein stukkie
Van die goede ouwe tijd

Daar is het water, daar is de haven
Waar j'altijd horen kon "we gaan aan boord"
De voerman laat er nou paarden draven
En aan de horizon leit Emmeloord
Eens ging de zee hier tekeer
Maar die tijd komt niet weer
Zuiderzee heet nou IJsselmeer
Een tractor gaat er nou greppels graven
'k Zie tot de horizon geen schepen meer

Kijk, die jongeman ben ikke
Ja, ikke was de kapitein, hehe
Hiero, en die grote dikke
Ja, dat moet malle Japie zijn

Opa, en die blonde jongen
Vooraan bij de fokkeschoot
...
Opa, zeg nou wat

Die jongen is je ome, die is dood

In 't diepe water, ver van de haven
In die novembernacht, voor twintig jaar
Door 't brakke water is hij begraven
Maar als 'k nog even wacht, zien wij elkaar
Toen ging de zee zo tekeer
In een razend verweer
Ongestraft slaat niemand haar neer
Nu, jaren later, hier paarden draven
Zie ik de hand en macht van onze Heer

Waar is het water, waar is de haven
Waar je altijd horen kon "we gaan aan boord"
De voerman laat er zijn paard nou draven
En aan de horizon leit Emmeloord
Eens ging de zee hier tekeer
Maar die tijd komt niet weer:
't Water leit nou achter de dijk
Waar eens de golven het land bedolven
Golft nou een halmenzee
De oogst is rijk

The ballad of the "Zuiderzee" (The Southern sea)

Grandpa, look, I found in the attic
A photo of an old boat
Is that older than the polder
Of the old fishing fleet?

Boy, that is such luck
I lost that little picture years ago
I recovered a tiny bit again
From the good old days

There is the water, there is the port
Where you could always hear "all aboard"
The driver lets his horses trot there now
And on the horizon lies Emmeloord
Once the sea was furious
But that time will not return:
The Zuiderzee is now called IJsselmeer
A tractor will be digging trenches
All to the horizon, I cannot see any boats

Look, the young man there, that's me
Yes, I was the captain!
Look, and that big fat one,
That must be crazy Japie!

Grandpa, and the blonde boy
At the front, with the front jib clew?
...
Grandpa, say something!

That boy is your uncle, he is dead

In the deep water far from the port
In that November night, twenty years ago
He is buried in the brackish water
But when I wait a little while, we’ll see each other
Then the sea was pretty rough
In a furious statement
Nobody gets away with beating her down
Now, years later, horses trot over here
I see the light and power of our Lord

Where is the water, where is the port
Where you could always hear "we go on board"
The driver lets his horse trot there now
And on the horizon lies Emmeloord
Once the sea was pretty rough
But that time does not come back:
The water is behind the dike now
Where once the waves flooded the country
Now the blades are waving
The harvest is rich

Tekst en Muziek: Willy van Hemert / Joop de Leur, 1958