Per spoor - Guus Meeuwis

Per spoor

Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng
Oe Oe

En kilometers spoor schieten onder mij door.
Ik ben op weg naar jou, want ik ben weg van jou.
Vanochtend vroeg vertrokken, in de luwte na de nacht.
En 10 minuten op de trein gewacht.
Want die had wat vertraging, en mijn god daar baal ik van.
Omdat ik nu 10 minuten minder bij je blijven kan.

Kedeng Kedeng ...

De trein raast als maar verder van station naar station.
Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest.
Er rammelt plots een kar op, vraagt een juffrouw: "Koffie, thee?"
Ik heb wel wat dorst, toch zeg ik: "Nee."
Want de trein verminderd vaart, terwijl mijn hart steeds sneller gaat.
Kijk uit het raam om te zien of zij daar staat.

Kedeng Kedeng ...

Ik stap uit, kijk om me heen, en even voel ik mij alleen.
Want ik zie haar nog niet staan.
Maar, van achter een pilaar verschijnt haar lachende gezicht,
voor mijn gevoel lijkt alles langzamer te gaan.
En ik ren op haar af, zij komt me tegemoet.
En achter ons vertrekt de trein,
omdat de trein nou eenmaal verder moet.

Kedeng Kedeng ...

En ik blijf bij jouw slapen.
Want jij woont bij het spoor.
En 's nacht, oelalah, gaat het ritme door.

Kedeng Kedeng ...

By Railt

Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng
Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng, Kedeng Kedeng
oe oe

And miles of rail are passing under me.
I'm on my way to you, because I love you so much.
This morning I left early at the crack of dawn
And waited 10 minutes for the train.
Because there was some delay, and my god I hate this.
Because now I have 10 minutes less to stay with you.

Kedeng Kedeng ...

The train rushes forward from station to station.
I come to places I have never been.
Suddenly a cart rattles, and a lady asks: "Coffee, tea?"
I am a bit thirsty, yet I say: "No."
For the train reduces speed, while my heart is accelerating.
An I look out the window to see if she is there.

Kedeng Kedeng ...

I get out, look around, and for a moment I feel alone.
Because I don't see her face.
But, from behind a pillar, her smiling face shows up,
and in my mind verything seems to slow down.
And I run to her, she comes towards me.
And behind us the train leaves,
because the train has to proceed.

Kedeng Kedeng ...

And I'll stay and sleep with you.
Because you live at the rails.
And at night, oelalah, the rhythm goes on.

Kedeng Kedeng ...

Tekst en muziek: Guus Meeuwis en Vagant, 1996